El bloc del foment de les vocacions científiques

Programes que promouen l’excel·lència educativa i fomenten les vocacions científiques

Els virus, un món en contínua emergència

Article escrit pel Dr. Josep Quer, Cap de Recerca Bàsica en Hepatitis C del Laboratori de Malalties Hepàtiques-Hepatitis Virals del Vall d’Hebron Institut de Recerca-Hospital Universitari de la Vall d’Hebron (VHIR-HUVH) i pel Dr. Francisco Rodríguez-Frias, Cap de Diagnòstic d’Hepatitis Virals. Laboratori de Patologia Hepàtica, HUVH.

Impartiran el curs  “Els virus: un món en contínua emergència” al mes de març dins la 12a edició del programa Professors i ciència de la Fundació Catalunya-La Pedrera.

VHIR_professors i ciència
Som capaços d’entendre quan parlen d’epidèmies a les notícies? En fan un gra massa les pel·lícules?

Zika, Chikungunya, Lassa Fever, Ebola… els darrers mesos hem llegit diverses vegades aquests noms als mitjans de comunicació. Vivim en un món on els episodis de malalties infeccioses emergeixen contínuament i en qualsevol lloc del món, i la gran majoria de les malalties infeccioses emergents són de naturalesa vírica.
Els canvis ecològics i climàtics, que pateix el nostre planeta i la posició geogràfica d’Espanya ens situa en una zona de risc de malalties víriques. Segons l’OMS, les malalties víriques originen dos terços de les consultes mèdiques per processos infecciosos. La informació que ens arriba es barreja amb el que ens ensenyen a les pel·lícules: som capaços de distingir-ho i comprendre-ho? I els nostres alumnes?

Què són aquestes malalties i com es transmeten

En aquest curs els investigadors del VHIR, especialistes en virologia, introduiran els conceptes d’aquest món (virologia, virus d’ARN, virus d’Hepatitis…) utilitzant jocs, material cinematogràfic i material pràctic-didàctic proporcionat. Els professors tindran els coneixements i les eines proporcionades per traslladar a l’aula el coneixement sobre aquestes malalties virals.

Transmetre i persistir: els virus de l’hepatitis C i B i els Arbovirus

Entre aquests virus, destaquen els virus amb el seu genoma d’ARN, com el VHC (virus de l’hepatitis C) o virus d’ADN que passen per una fase d’ARN com el VHB (virus de l’hepatitis B) en el seu cicle de replicació, per l’enorme capacitat que tenen de generar variants. Entre aquests virus es troben els Arbovirus, que són virus transmesos per mosquits tals com el Zika o el Chikungunya. La variabilitat és l’estratègia principal d’aquest virus per adaptar-se a nous vectors, transmetre’s i persistir. L’impacte social d’aquest agents virals és terrible, i en aquest sentit l’exemple de l’alarma que està suposant l’emergència d’un virus que ja era conegut, però que ha traspassat fronteres i s’està expandint com és el Zika, i també el Chikungunya.

Els virus d’hepatitis, però, segueixen sent un greu problema sanitari. Com a exemple, la infecció pel VHC és, actualment, la causa principal de mort per malaltia infecciosa a Espanya. A nivell mundial, es calcula que ha infectat a 185 milions (M) de persones, de les quals, 160M(2,27%)-170M (segons l’Organització Mundial de la Salut) presenten una infecció crònica. A Europa afecta a uns 13,8M, Espanya entre 500000 i 1M, i a Catalunya entre 65000 i 150000 persones. A Catalunya, s’estima que només el 35% estan diagnosticades. El VHC és un virus altament variable: l’estudi de virus aïllats d’arreu del món classifica el VHC en 7 genotips (nomenats de l’1 al 7) i 67 subtips (nomenats amb lletra minúscula 1a, 1b, 1c..) i la variabilitat de seqüències dels virus circulants en el sèrum d’un pacient poden arribar al 10% dintre d’un mateix subtip (quasiespècies). Respecte al VHB, es calcula que ha infectat a un terç de la població mundial i que actualment hi ha 240 milions de persones amb la infecció crònica. El fet més destacat de VHB, és que no es cura mai completament.
En ambdós casos, es tracta d’una infecció de llarg termini que progressa envers cirrosi hepàtica i hepatocarcinoma i que en darrera instància pot requerir el trasplantament de fetge, seguint tot un procés que minva greument la qualitat de vida del pacient i el seu entorn. A diferència del que passa amb VHB i VIH, el VHC es curable: es consideren curats aquells pacients VHC+ en que no es detecta RNA del virus en sèrum 24 setmanes després d’haver aturat el tractament anti-VHC (RVS=resposta virològica sostinguda).

La curació virològica o el rebrot de la càrrega viral

L’ús de nous tractaments més eficients permet augmentar les taxes de curació, però l’enorme variabilitat que és capaç de generar aquest virus pot dificultar l’èxit en el tractament a causa de l’aparició de resistències als nous inhibidors. A 2015, les taxes de resposta virològica sostinguda (RVS) que es defineix com no detectar ARN del VHC en sèrum/plasma a les 12 setmanes després d’acabar el tractament, estan per sobre del 90%. Per tant, el seguiment de la càrrega viral és essencial durant el tractament per determinar si aquest és efectiu (baixada molt significativa i/o resultat indetectable que vol dir <10 UI/mL) i al final de tractament per determinar si s’assoleix la “Curació Virològica”. Si el pacient aconsegueix aquesta RVS al tractament antiviral es considera que el pacient ha assolit la “Curació Virològica”, que en el 99% dels casos suposa la desaparició del VHC per sempre més, i en l’1% restant s’explica perquè el pacient es reinfecta.
El problema sorgeix quan durant el tractament, es detecta un rebrot de la càrrega viral o quan en aturar el tractament, el virus torna a ser detectable i per tant, en ambdós casos es considera que s’ha produït una fallada al tractament. Actualment, s’està detectant que ente el 2% i el 10% dels pacients tractats amb combinacions d’aquests Agents Antivirals d’Acció Directa (AADs), estan fallant. Quan es produeix la fallada terapèutica, normalment va acompanyada de la selecció en el genoma viral de mutacions de resistència, i el que és més greu, que mutacions de resistència a un inhibidor, solen ser cross-resistents a altres inhibidors de la mateixa família. Esmentar que aquests antivirals altament eficients contra el VHC, van dirigits contra las tres dianes principals del virus, com són la NS3 o proteasa (inhibidors amb el nom acabat en “-previr”), la NS5A que és la proteïna que controla la replicació del virus i que està involucrada en formació i alliberament de la partícula viral (acabats en “-asvir”) i les dues famílies d’inhibidors de la ARN-polimerassa-ARN dependent NSS5B, els inhibidors Nucleot(s)ídics (Nucs o NI) que són anàlegs de nucleòtids i els No-Nucleot(s)ídics (Non-nucs o NNI) que actuen sobre el centre al·lostèric canviant l’estructura tridimensional de la proteïna (tots ells acabats en “-buvir”).

Virus Zika Hepatitis Josep Quer VHIRJosep Quer. Llicenciat en Biologia (1981-86).Universitat de Barcelona. Doctor en Biologia 1994. Universitat Autònoma de Barcelona. Premi extraordinari de tesi. Estada postdoctoral a la University of California a San Diego EUA (1994-1996). Investigador Senior del Ciberehd del Instituto de Salud Carlos III.

Professor Associat de Medicina Univ. Autònoma de Barcelona. Cap de Recerca Bàsica en Hepatitis C del Laboratori de Malalties Hepàtiques-Hepatitis Virals.

Virus Zika Hepatitis Francisco Rodríguez VHIR

Francisco Rodríguez. Llicenciat en Químiques (1981) Universitat de Barcelona. Doctor en Medicina i Cirurgia 1994. Universitat Autònoma de Barcelona. Facultatiu Especialista en Bioquímica Clínica (QIR- 1991). Tutor responsable residents de Bioquímica clínica. Investigador Senior del Ciberehd del Instituto de Salud Carlos III.

Professor Associat Dept Bioquímica i Biologia Molecular de la Autònoma de Barcelona. Adjunt de Bioquímica del Hospital Universitari Vall d’Hebron (HUVH). Cap de diagnòstic clínic d’hepatitis de l’Àrea de Barcelona.

Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) és una institució del sector públic que promou i desenvolupa la investigació, la innovació i la docència biosanitària de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron. A través de l’excel·lència de la seva recerca identifiquen i apliquen noves solucions als problemes de salut de la societat i contribueixen a estendre-les arreu del món.
“Els virus: un món en contínua emergència” un curs dirigits als docents aquest mes de març dins del programa Professors i icència de la Fundació Catalunya-La Pedrera

capcalera-12 Professors i icència Fundacio Catalunya La Pedrera

Dins del programa Professors i Ciència de la Fundació Catalunya-La Pedrera els dies 15, 17, 22 i 24 de març de 2017 de 16 a 20h es farà al Vall d’Hebron Institut de Recerca-Hospital Universitari de la Vall d’Hebron (VHIR-HUVH) de Barcelona el curs “Els virus: un món en contínua emergència” per tal de poder oferir als professors la possibilitat de poder conèixer més aquesta línia de recerca.

En aquest curs els investigadors del VHIR, especialistes en virologia, introduiran els conceptes d’aquest món (virologia, virus d’ARN, virus d’Hepatitis…) utilitzant jocs, material cinematogràfic i material pràctic-didàctic proporcionat. Els professors tindran els coneixements i les eines proporcionades per traslladar a l’aula el coneixement sobre aquestes malalties virals:

  • Pràctica diagnòstica amb l’objectiu de que el professor pugui traslladar els coneixements a l’aula.
  • Es parlarà sobre virus emergents com Zika, Chikungunya, Lassa Fever, Ebola entre altres. Conèixer el cicle biològic dels virus, el seu comportament, les rutes de transmissió i els nous mètodes d’estudi pot generar un coneixement útil al professorat de secundària per transmetre aquesta informació als estudiants.
  • Els investigadors del VHIR oferiran una introducció als conceptes de virologia, als virus d’ARN, els virus d’Hepatitis fent especial esment als virus de l’Hepatitis B i C. S’explicarà el cicle vital, el perquè de les emergències i re-emergències d’aquests agents infecciosos, quines són les vies de transmissió, el risc d’infecció segons els hàbits, els nous mètodes d’estudi basats en la seqüenciació massiva per estudiar el virus i quin és l’estat de la recerca en aquesta malaltia.

Visita el webInscripcions al curs “Els virus: un món en contínua emergència” dins la 12a edició de Professors i ciència : http://www.professorsiciencia.cat

 

follow us on facebook twitter instagram youtube

 

 

 

Segueix-nos a: #Professorsiciència @PedreraFundacio @PedreraCiencia 

Web: 

Facebook:

Twitter:  

Instagram: 

Youtube

Flickr

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: